آوخ

آوخ چه کرد با ما این جان روزگار، آوخ چه داد هدیه به ما آموزگار

آوخ

آوخ چه کرد با ما این جان روزگار، آوخ چه داد هدیه به ما آموزگار

وبلاگ مخروبه ی معدومه یک یوزف کای معدوم

بایگانی
آخرین مطالب
  • ۰
  • ۰

انتقالی

این بلاگ و دار و ندارش به آدرس زیر منتقل شد:

Aveux.blog.ir


  • رند رسوا